14.-16- oktober 2020

MRTVI, POGREŠANI IN POZABLJENI

Druga mednarodna konferenca o

multidisciplinarnih raziskavah modernih konfliktov

Spoštovani kolegi!
Na žalost sporočamo, da je pandemija COVID-19 vplivala tudi na organizacijo mednarodne konference Mrtvi, pogrešani in pozabljeni, načrtovani za oktober 2020 v Ljubljani. Dogodek je prestavljen na leto 2021, datum izvedbe pa bo objavljen takoj, ko bo to mogoče. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, vendar sta zdravje in varnost vseh na prvem mestu, obenem pa si želimo, da bi se konference udeležili številni udeleženci iz različnih držav, kar pa trenutno ni izvedljivo.
Z lepimi pozdravi, organizatorji MRMC20

V letošnjem letu bo preteklo 75 let od konca druge svetovne vojne, ki je za seboj zapustila uničenje kakršnega svet dotlej še ni doživel. Milijoni ranjenih, mrtvih in pogrešanih vojakov in civilistov so travmatično zaznamovali celotne narodne in skupnosti ter se tako zapisali v individualni in kolektivni spomin. Celotno 20. stoletje je zahtevalo več kot 120 milijonov smrtnih žrtev, natančne številke pa verjetno nikoli ne bodo poznane. Iskanje in identifikacija mrtvih in pogrešanih oseb je dolgotrajen proces, ki sledi vsakemu modernemu konfliktu. Pri tem je ključno sodelovanje strokovnjakov različnih ved, ki lahko pripomorejo k hitrejšemu in natančnejšemu delu, le-to pa ima v mnogih primerih lahko pomemben vpliv na posameznike in skupnosti, posebno po dolgotrajnemu iskanju svojcev, ki lahko poteka leta in desetletja.

Z drugo mednarodno konferenco o multidisciplinarnih raziskavah modernih konfliktov izvedeno v Sloveniji želimo obuditi spomin na mrtve, pogrešane in pozabljene udeležence vojn 20. in 21. stoletja. Vabimo vas, raziskovalce različnih znanstvenih disciplin, še posebej arheologije, antropologije, forenzike, zgodovine, geografije, etnologije, heritologije, muzeologije in drugih, da se nam pridružite s svojimi prispevki. Prispevki naj obravnavajo različne vidike in raziskave pokopališč, grobišč, mrtvih, pogrešanih in pozabljenih posameznikov in skupin oseb, od terenskih in laboratorijskih raziskav, do analiz arhivskih virov in preučevanja materialnih ostankov, spomina in preostale nematerialne dediščine. Poleg ustnih predstavitev bo organizirana tudi predstavitev plakatov.
Več o prispevkih.

POMEMBNI DATUMI

O sprejetju prispevkov bodo avtorji obveščeni najkasneje do 15. julija 2020.

15. JunIJ 2020

Rok za oddajo naslovov in povzetkov prispevkov.

10. September 2020

Rok za oddajo naslovov in povzetkov plakatov.

15. September 2020

Rok za prijavo na konferenco (prijava je obvezna za vse udeležence).

20. September 2020

Rok za plačilo kotizacije.

MRMC20

DATUMI KONFERENCE

OKT

14

2020

konferenca v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani

MRMC20

Ljubljana, sloveniJa

OKT

15

2020

konferenca v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani

MRMC20

Ljubljana, slovenija

OKT

16

2020

ekskurzija v Park vojaške zgodovine Pivka

MRMC20

Ljubljana, slovenija

Predstavitve

Glavni sklopi:
– terenske raziskave pokopališč, grobišč, pokrajin konfliktov, spomina in smrti,
– multidisciplinarne raziskave posmrtnih ostankov in z vojnimi zločini povezanih krajev,
– moderni raziskovalni pristopi (»od zračnega laserskega skeniranja do DNK analiz«),
– antropološki pristopi k mrtvim, pogrešanim in pozabljenim posameznikom in skupinam oseb,
– analize historičnih virov,
– dokumentiranje, ovrednotenje, interpretiranje, ohranjanje in upravljanje lokacij, spomina
in dediščine mrtvih, pogrešanih in pozabljenih posameznikov in skupin oseb.

Uradni jezik mednarodne konference bo angleški, predstavitve pa naj bodo dolge 20 minut s
PowerPoint predstavitvijo. Plakati naj bodo natisnjeni v formatu 70 × 100 centimetrov.
Prijavnice za obiskovalce in sodelujoče, naslovi in povzetki prispevkov in plakatov (300 besed)
naj bodo napisani angleškem jeziku in poslani na: mrmc.slovenia@gmail.com

KONTAKT

mrmc.slovenia@gmail.com

PODPORNIKI KONFERENCE: